ONTWERPEN

Na het bekend maken van het thema en de bespreking van de mogelijkheden (januari) gaan de ontwerpers aan de slag.
Ze verzamelen 'de nodige kennis' over hun onderwerp en maken ontwerpschetsen die uiteindelijk tot de maquette moeten leiden.
Deze maquette moet volledig in het wit worden uitgevoerd om de VORM te beoordelen.
Eind april moet de maquette worden ingediend, samen met een kort begeleidend schrijven omtrent kleur, materie, lichtkleur en -plaatsing en figuratie.
De maquette wordt op schaal 1/20 gemaakt, dus 15cm breed en 30cm lang, de meeste plateaus zijn 3m op 6m.
De hoogte van de wagen (hoogte plateau inbegrepen) wordt beperkt tot 4,30m (21,5cm bij maquette) gezien de bovenleidingen van de tram.
Verschillende ontwerpers maken twee of drie maquettes, anderen houden het bij één.
Sommige ontwerpers zijn tevens bouwer van hun wagen.
De maquettes worden bekeken en van commentaar voorzien door de artistiek begeleider. Maximun 2 weken later is er een nieuwe vergadering waarop de maquettes worden besproken.
Ontwerpers die hun eigen wagen zullen bouwen hoeven de maquette niet te wijzigen (maar doen het vaak toch)
De anderen moeten wel aanpassingen doen indien ze akkoord zijn met de voorgestelde wijzigingen (wat ze meestal zijn)

ONTWERPERS

Willy Coppens
Rudy Vereecke
Marc De Kerpel
Pascal Deconinck
Jos Pattijn
Rene Coune (+), ontwierp de Misswagen

In 2017 werd Rudy Vereecke opgevolgd door dochter Patricia.