BOUWEN

Een 2-tal weken na de laatste vergadering met de ontwerpers volgt de vergadering met ontwerpers en bouwers. De 12 of 13 maquettes worden 'tentoongesteld', weliswaar in 2 groepen. De ontwerpers die zelf ook bouwen hebben uiteraard de keuze hun eigen ontwerp te nemen. Dus deze maquettes komen in groep 1. De andere maquettes zijn vrij. De bouwers mogen nu, in volgorde van het aantal jaren dat ze reeds bouwen, hun keuze maken. De 'jongste' bouwer moet dus de laatste maquette nemen.
Eens de maquettes verdeeld, volgt een gesprek tussen ontwerper en bouwer. Eventueel kan het voorgestelde materiaal dat de ontwerper voorzag niet in de 'smaak' vallen van de bouwer (bijvoorbeeld te veel laswerk). Dit kan ervoor zorgen dat er alsnog gewisseld wordt tussen de verschillende bouwers. Op het einde van de avond moet de keuze wel definitief zijn. De afspraken over materiaal, kleur, licht en figuratie moeten nu vastliggen.
Op basis van deze gegevens zal de artistiek begeleider dan de volgorde van de wagens in de stoet bepalen. Indien het over een historisch thema gaat ligt de volgorde natuurlijk vast. Bij andere thema's worden een reeks parameters in het oog gehouden, bv.:
- verantwoordelijken bij de stoet (Willy Coppens en Freddy Verbeke) lopen vooraan en in het midden van de stoet, daar zal dus ook hun wagen zijn.
- wagens die fel verlicht zijn worden niet achter elkaar opgesteld
- idem met eerder sombere verlichting
- kleurrijke wagen en 'witte' wagens worden zoveel mogelijk gescheiden
- veel en weinig figuratie speelt een rol
- wagens met animatie errond worden gescheiden enz...
Op deze vergadering is ook de verantwoordelijke voor MUZIEK (Raf Van Zele) en de verantwoordelijke voor KOSTUMERING en GRIME (Avothea) aanwezig om een eerste voorstel te doen naar bouwers en artistiek begeleider.

bouwplaats