EVALUATIE

Na de stoet wordt een eindbeoordeling opgemaakt door de artistieke begeleider. Dit eindverslag wordt enkele weken later besproken.
Maar dit is geen oordeel meer van een 'onafhankelijke' jury. Ik ben van bij het begin van het gebeuren betrokken en kan moeilijk nog 'fris' kijken op de zaken.
Ik heb dan ook een voorstel ingediend bij het bestuur en bij Stad Gent - Dienst Feestelijkheden, om vanaf volgend jaar (2004) te werken met een beoordeling door de toeschouwers.
In het programmaboekje, dat op 6000 exemplaren wordt verspreid in Ledeberg, zal een uitscheurvel zitten. Hierop kunnen de toeschouwers hun mening kwijt over de stoet, op een tweede formulier ook over de Ajuinmarktfeesten als geheel.
Deze beoordeling(en) kon op het einde van de avond en de daarop volgende dagen ingediend worden op het vroegere secretariaat, Brusselsesteenweg 245 of ingestuurd worden via het invulformulier op de site.
Dit werd, gezien de te weinig ingevulde formulieren, terug afgeschaft in 2008.

voorbeeld evaluatieverslag (1998)