KORTE HISTORIEK

Dit jaar, 2003, werd de tachtigste lichtstoet georganiseerd. De eerste stoet trok dus door de straten in 1924. Het was eerder een optocht met lampionnetjes en vetkaarsjes, er was geen sprake van verlichte wagens. Enkele jaren later verschenen de eerste verlichte wagens " ten tonele". Kolonel C. Thomas, artillerieregiment Gent, stelde paarden en manschappen ter beschikking. Ook in 1930, honderd jaar Belgische onafhankelijkheid, zou de inbreng van het leger een grote invloed gehad hebben op het verloop van de "Groote Allegorische Lichtstoet". In dat jaar werd voor 10000 BEF aan prijzen uitgereikt aan de deelnemers!
Geleidelijk verschenen de eerste gloeilampen op de praalwagens, na de 2de wereldoorlog deden ook de TL-lampen hun intrede. De gebruikte batterijen werden 'te licht' voor hun job en men schakelde over op zware electrogroepen die op de wagen zelf of op een karretje achter de wagen werd meegevoerd. Een systeem dat ook nu nog gebruikt wordt. De nieuwe generatie electrogroepen leveren heel wat meer stroom en zouden het de hele stoet kunnen 'uitzingen', maar om geen risico te lopen dat op het einde van de stoet alle verlichting uitvalt, werden deze groepen nog steeds bijgetankt. Hierdoor ontstonden vaak 'gaten' in de stoet in het tweede deel (begin Hoveniersstraat). Sinds 3 jaar is dit niet meer het geval, er is geen "ommetoertje" meer op het brede stuk steenweg, de elektrogroepen worden niet meer bijgevuld.
Vanaf midden de jaren vijftig werd de stoet elk jaar opgebouwd rond een bepaald thema.
Verschillende jaren (eind 1950- begin 1960) reden meerdere wagens ook mee op de "Bevrijdingsfeesten", die begin september plaatsvinden op de Zwijnaardsesteenweg te Gent. Dit als 'versterking' voor de 'Bloemenstoet' die er sinds 1952 werd georganiseerd.

Ik verwijs graag naar de uitgave van Patrick Van Damme: "Beknopte geschiedenis van de Ajuinmarkt te Ledeberg", uitgegeven ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van "Cies de Ajuinboer".
Patrick Van Damme, Langestraat 95 B-9050 Ledeberg,