KORTE HISTORIEK

Het is niet met zekerheid te zeggen waar de oorsprong ligt van deze feesten. Een aantal documenten wijzen erop dat de oorsprong ergens in het begin van de 17de eeuw ligt.
'Het land van Aelst' had een stuk grond, Den Dries (Driesstraat), waar ze 'hun rechten' mochten uitoefenen. Boeren uit de streek van Aalst (de ajuinen) en Dendermonde kwamen daar hun oogst aan de man brengen. Waarschijnlijk om op deze manier de tol van de stad Gent te ontwijken.
Andere bronnen spreken zelfs over 1250 als start.
Het mooiste echter, maar of het ook klopt is een andere zaak, is het verhaal van Jozef II in 1785. 's Avonds laat, als de stadspoorten van Gent al lang gesloten zijn, komt een koets met enkele reizigers tot staan aan de 'Brusselse poort'. Vermits ze de stad niet meer binnen kunnen besluiten ze te overnachten in een herberg vlakbij. De waard doet zijn uiterste best om het gezelschap iets voor te schotelen, maar in de keuken is maar weinig te vinden, tenzij ajuin. Hij maakt daar enkele heerlijke gerechten mee.
's Anderendaags komt een bode een document overhandigen waarin staat dat de waard 'de rechten' krijgt om ajuinen te distibueren. Getekend Keizer Jozef II, vandaar de naam Keizerbrug?

Ik verwijs graag naar de uitgave van Patrick Van Damme: "Beknopte geschiedenis van de Ajuinmarkt te Ledeberg", uitgegeven ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van "Cies de Ajuinboer".
Patrick Van Damme,
Langestraat 95 B-9050 Ledeberg,