THEMA

Sinds 1956 werd de stoet "thematisch" opgebouwd. Het waren geen lukrake onderwerpen meer, maar door het bestuur werd een thema opgelegd. In de beginperiode was dit nogal "Vlaams gekleurd", met als eerste thema "Vlaamse steden", het jaar nadien "Vlaamse kunstenaars en hun werk", het derde jaar "De Vlaming op reis".
Vanaf 1962 ging men het vooral zoeken in de buurlanden, door de stichting van de EEG, de voorloper van het huidige "Europa".
Het thema wordt in het bestuur besproken en in januari aan de ontwerpers voorgelegd. Op deze vergadering, met bestuur, ontwerpers en artistiek begeleider, worden thema en de begeleidende teksten besproken. Er kunnen op dat moment ook andere alternatieven worden naar voor geschoven. Er wordt dan een uiteindelijke keuze gemaakt welke 12 of 13 onderwerpen weerhouden worden uit het aanbod.
Daarna kiezen de ontwerpers welke wagen(s) ze willen ontwerpen. Dit is nog geen echt definitieve keuze. Het kan gebeuren dat een ontwerper na enkele dagen nadenken liever een andere wagen voor zijn rekening wil nemen. Hij kan dan, in onderling overleg met de artistieke begeleider, proberen de andere ontwerper te overtuigen om te wisselen. Eventueel kan een ontwerper na enkele dagen ook nog een ander alternatief naar voor schuiven, maar ook dat moet met de artistieke begeleider worden besproken. De "enkeling" verliest soms het geheel uit het oog.
Nu krijgen de ontwerpers enkele maanden tijd om hun ontwerp uit te diepen en hun maquette in te dienen. Voor de editie 'Oost-Vlaanderen: een ontdekking" (2001) hebben verschillende ontwerpers contact opgenomen met de gemeentebesturen en bezoeken gebracht aan de gemeente om hun onderwerp meer diepte te geven.
Meerdere ontwerpers zijn ook betrokken bij het carnaval in Ledeberg, en hebben die tijd dus wel echt nodig.Druk om alle thema's sinds 1956 te zien.
Druk om een voorbeeld van voorbereidende tekst in te kijken.
Druk voor het thema van 2004.
Druk voor het thema van 2005.
Druk voor het thema van 2006.
Druk tekst programmaboekje van 2006.
Druk voor het thema van 2007.
Druk voor het thema van 2008.
Druk voor het thema van 2009.
Druk voor het thema van 2010.
Druk voor het thema van 2011.
Druk voor het thema van 2012.
Druk voor het thema van 2013.

Druk voor het thema van 2014.