THEMA 2011: GENT: CIRCUSSTAD

INLEIDING

Verantwoording

De keuze van een thema voor de Lichtstoet is voor het comité jaarlijks een zware dobber. Het is namelijk geen sinecure om telkens iets vernieuwend te vinden dat het publiek aanspreekt.
Het Gravensteen, belfort, de drie torens en dergelijke hebben wij tussen 1977 en 2000 al ruim zeven maal gezien, dus werd besloten af te stappen van het idee een stoet te maken rond het thema "Gent, stad van alle tijden" naar aanleiding van de opening eind vorig jaar van het STAM. Gezien het dit jaar honderd jaar geleden is dat Maurice Maeterlinck de Nobelprijs literatuur heeft ontvangen en in 1938 prof. Dr. Corneel Heymans de Nobelprijs fysiologie - geneeskunde naar Gent bracht, werd gedacht aan het thema "Een Nobelprijs voor Gent". Maar onmiddellijk rees de vraag wie van de toeschouwers weet wat de Nobelprijs is, laat staan dat zij Maurice Maeterlinck of Corneel Heymans kennen. Dus ook dit voorstel werd afgevoerd.
Een zoektocht door de archieven van de Lichtstoet leerde dat in de jaren 1960 - 1970 er een vrij grote serie werd opgebouwd rond de landen van Europa en dat deed een lichtje branden.
Sinds twee jaar zitten wij opnieuw met een serie : "Musical" - "Filmfestivals" dus waarom niet eens iets doen rond het circus?
Gent heeft zich trouwens steeds geprofileerd als circusstad, alhoewel wij de laatste jaren hebben moeten vaststellen dat de grote internationale chapiteaux Gent links hebben laten liggen. Deels het gevolg van de bouw van de ondergrondse parking op het Sint-Pietersplein, maar vooral door het feit dat het Stadsbestuur, onder druk van bepaalde actiegroepjes, een verbod heeft ingevoerd op voorstellingen met exotische dieren.
Een en ander neemt echter niet weg dat onze stad een zeer rijke geschiedenis heeft wat betreft het circusgebeuren.
Dus werd geopteerd voor het thema: "GENT CIRCUSSTAD".
Zowel voor ontwerpers, wagenbouwers als voor de samenstelling van de stoet laat een dergelijk thema heel wat mogelijkheden open. Wij kunnen er een leuke, ludieke stoet van maken, die door iedereen langs het parcours kan worden gesmaakt.

Klik hier voor meer informatie en beeld van de maquettes.terugterug naar lichtstoet