SAMENWERKING: TENTOONSTELLING

Op vraag van stad Gent, nog onder de vorige schepen van feestelijkheden, nu burgemeester, de heer Termont, om een samenwerkingsverband op te zetten tussen de verschillende grote partners van de evenementen in Ledeberg, zijn het Ajuinmarktcomité en de Dekenij gaan "brainstormen" over mogelijkheden. Carnaval werd daar niet bij betrokken, omdat stappen met twee zetten al heel wat hindernissen moest overwinnen en omdat de periode van dit gebeuren te veraf ligt. Ajuinmarkt en Ledebergse Feesten liggen slechts twee tot maximaal drie weken uit elkaar.
Voor stad Gent zou dit beter op één week vallen. Weekend één de Ajuinmarkt, volgend weekend Ledebergse Feesten.
Naast het feit dat beide verenigingen zich willen houden aan hun "historische" datum zijn er vooral praktische en organisatorische redenen om dit niet te doen. Heel wat mensen zijn bij beide evenementen betrokken. Heel de voorbereiding en het weekend van de Ajuinmarkt vergt heel wat energie. Om dan onmiddellijk de dinsdag daarop te starten met de voorbereiding van de Ledebergse Feesten (opbouw tent oa) is een beetje van het goede teveel gevraagd.

De Ledebergse Feesten zullen steeds plaats hebben het eerste weekend van september, het tweede weekend na de Ajuinmarktfeesten, die blijven op hun historisch tijdstip, het weekend vóór de 4de maandag van augustus.
Tussen beide evenementen wordt een kunsttentoonstelling georganiseerd. Deze kunsttentoonstelling zal elk jaar de artistieke brug vormen tussen beide evenementen.

Beide verenigingen blijven volledig autonoom verder werken.
Er is dus geen nieuw of overkoepelend orgaan ontstaan.
Beide verenigingen blijven ook autonoom hun programmatie verzorgen.

startpagina. tentoonstelling.